ședință ordinară 28.02.2020

Hotararea nr. 25 rectificare buget 2020Hotararea nr. 24 IBU pe strada Valea caselor
Hotararea nr. 23 IBU pe strada Morteni
Hotararea nr. 24 IBU pe strada Valea caselor
Hotararea nr. 22 IBU DC 319- Lungulești
Hotararea nr. 21 IBU DC 318-Codreni
Hotararea nr. 20 IBU pe strada Bănuțești
Hotararea nr. 19 sporire capacitate portanta Valea Caselor
Hotararea nr. 18 sporire capacitate portanta Morteni
Hotararea nr. 17 sporire capacitate portanta DC 319, Lungulești
Hotararea nr. 16 sporire capacitate portanta DC 318, Codreni
Hotararea nr. 15 sporire capacitate portanta Bănuțești
Hotararea nr. 14 privind închirierea a 200 mp punct cotul Mariei
Anexa III la Hotărârea nr. 14-Caiet de sarcini închiriere 200 mp teren
Anexa nr. I la Hotărțrea nr. 14 -studiul de oportunitate închiriere 200 mp teren
Anexa nr. II la Hotărârea nr. 14 – documentație de atribuire 200 mp teren cotul mariei
Hotararea nr. 13 privind închiriere clădire pașune cotul Mariei
Anexa I la Hotărârea nr. 13- studiul de oportunitate închiriere cladire pasune
Anexa nr. II la Hotărârea nr. 13 -documentație de atribuire cladire psuni cotul mariei
Anexa nr. III la Hotărârea nr. 13 -Caiet de sarcini închiriere cadire pasune cotul mariei
Hotararea nr. 12 privind extindere rețea alimentare cu apă potabilă din punctul Cotul Icoanei până la limita cu comuna Cotmeana
Hotararea nr. 11 privind aprobare ROI ROF
ROF Anexa II la Hotărârea nr. 11
ROI anexa I la Hotărârea nr. 11
Hotararea nr. 10 privind aprobarea organigramei, statului de funcții
Anexa 1 la Hotărârea nr. 10 privind organigrama și statul de funcții
Anexa 2 la Hotărârea nr. 10 privind organigrama și statul de funcții
Anexa 3 la Hotărârea nr. 10 privind organigrama și statul de funcții
Anexa 4 la Hotărârea nr. 10 privind organigrama și statul de funcții
Hotararea nr. 9 privind planul de lucrari pe anul 2020
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 9 plan de lucrări și acțiuni
Anexa nr. 2 Hotărârea nr. 9 planul de lucrări
Hotararea nr. 8 privind numărul de asistenti personali
Hotararea nr. 7 privind însușirea strategiei anuale de achizitii publice și a programului anual al achizițiilor publice
Hotararea nr. 6 privind aprobarea rețelei scolare pentru anul 2020-2021
Hotarare nr. 5 privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a registrului agricol