Liberul acces la informații de interes public

NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Emitent : GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 8 martie 2002

norme metodologice de aplicare a legii nr. 544 din 2001

Responsabil cu atribuții privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public este domnul Ghiorțu Liviu Constantin- Secretarul UAT Morărești.

Persoana responsabilă de aplicarea Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și responsabil pentru relația cu societatea civilă este domnul shiorțu Liviu Constantin- Secretarul UAT Morărești.

ANEXA 1 Cerere conform Legii 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
ANEXA 2A – Reclamație Administrativă
ANEXA 2B – Reclamație Administrativă 2

Listă cuprinzând documentele de interes public, produse și sau gestionate, altele decât cele puse la dispoziție, din oficiu

Lista documentelor emise și gestionate prin aparatul de specialitate al primarului, care se exceptează de la liberul acces la informație