2020

Hotarare nr. 5 privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a registrului agricol

Hotararea nr. 6 privind aprobarea rețelei scolare pentru anul 2020-2021

Hotararea nr. 7 privind însușirea strategiei anuale de achizitii publice și a programului anual al achizițiilor publice

Hotararea nr. 8 privind numărul de asistenti personali

Hotararea nr. 9 privind planul de lucrari pe anul 2020
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 9 plan de lucrări și acțiuni
Anexa nr. 2 Hotărârea nr. 9 planul de lucrări

Hotararea nr. 10 privind aprobarea organigramei, statului de funcții
Anexa 1 la Hotărârea nr. 10 privind organigrama și statul de funcții
Anexa 2 la Hotărârea nr. 10 privind organigrama și statul de funcții
Anexa 3 la Hotărârea nr. 10 privind organigrama și statul de funcții
Anexa 4 la Hotărârea nr. 10 privind organigrama și statul de funcțiiHotararea nr. 11 privind aprobare ROI ROF
ROI anexa I la Hotărârea nr. 11
ROF Anexa II la Hotărârea nr. 11

Hotararea nr. 12 privind extindere rețea alimentare cu apă potabilă din punctul Cotul Icoanei până la limita cu comuna Cotmeana

Hotararea nr. 13 privind închiriere clădire pașune cotul Mariei
Anexa I la Hotărârea nr. 13- studiul de oportunitate închiriere cladire pasune
Anexa nr. II la Hotărârea nr. 13 -documentație de atribuire cladire psuni cotul mariei
Anexa nr. III la Hotărârea nr. 13 -Caiet de sarcini închiriere cadire pasune cotul mariei>

Hotararea nr. 14 privind închirierea a 200 mp punct cotul Mariei
Anexa nr. I la Hotărțrea nr. 14 -studiul de oportunitate închiriere 200 mp teren
Anexa II la Hotărârea nr. 14-Caiet de sarcini închiriere 200 mp teren
Anexa nr. III la Hotărârea nr. 14 – documentație de atribuire 200 mp teren cotul mariei

Hotararea nr. 15 sporire capacitate portanta Bănuțești

Hotararea nr. 16 sporire capacitate portanta DC 318, Codreni

Hotararea nr. 17 sporire capacitate portanta DC 319, Lungulești

Hotararea nr. 18 sporire capacitate portanta Morteni

Hotararea nr. 19 sporire capacitate portanta Valea Caselor

Hotararea nr. 20 IBU pe strada Bănuțești

Hotararea nr. 21 IBU DC 318-Codreni

Hotararea nr. 22 IBU DC 319- Lungulești

Hotararea nr. 23 IBU pe strada Morteni

Hotararea nr. 24 IBU pe strada Valea caselor

Hotararea nr. 25 rectificare buget 2020