ședință ordinară 12.03.2021

hotărâre alegere președinte de ședință.doc

hotărâre aprobare ROF consiliu local
Anexa la Hotărârea privind ROF Consiliul Local

hotărâre desemnare reprezentant în Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Morărești

hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022

hotărâre aprobare încheiere contract Salubris SA

hotărâre însușire și aprobare documentație cadastrală teren 6001 mp
hotărâre privind introducerea în patrimoniul privat a imobilui în suprafață de 6001 mp

hotărâre inventariere bunuri la 31.12.2020
1.CENTR DRUMURI
active fixe necorporale
Aparatură
instalații tehnice, mijloace de transport
Inventare CAMIN cultural 2020
Obiecte de inventar
Teren din domeniul public
Terenuri din domeniul privat

hotărâre privind aprobarea înlocuirii contoarelor de apă din satele Măncioiu și Dealul Obejdeanului

hotărâre majorare pret apa livrata de aepsup

hotărâre majorare pret apa potabilă distribuită în localitatea Morărești

hotărâre privind aprobarea taxei pentru colectarea deșeurilor municipale, a deșeurilor biodegradabile

hotărâre aprobare realizare strategie de dezvoltare locala 2021-2027

hotărâre vprivind aprobarea planului de acțiuni și lucrari pe anul 2021
Anexa nr. 1 plan de lucrări și acțiuni
Anexa nr. 2 la planul de lucrări

hotărâre privind aprobarea acces SC Invoker Trans IT SRL

hotărâre realizare investitie reabilitare termica scoala moraresti

hotărâre înlocuire conductă alimentare cu apă potabila pe strada Puiești

hotărâre prelungire contract concesiune Orange Romania SA

hotarare privind aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a constrcțiilor
Anexa la Hotărârea privind aprobare Norme tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare