Ședință ordinară Consiliu Local în data de 20.05.2019

În data de 20.05.2019, începând cu ora 14:00, va avea loc Ședința ordinară a Consiliului Local Morărești cu următoarea ordine de zi:

 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni, inițiator primar.
 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Morărești, aferent anului 2018, inițiator primar.
 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei de investiții a comunei Morărești pe anul 2019, inițiator primar.
 Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării discuțiilor privind achiziționarea prin leasing financiar a unui tractor, inițiator primar.
 Diverse